Medlemskab

For at blive medlem af foreningen, skal den pågældende erhvervsvirksomhed, privatperson eller interesseorganisation arbejde indefor det økologiske og bæredygtige virkefelt.
 
Der betales et kontingent, der fastsættes af foreningens generalforsamling.
 
Kontingentet i 2012 er på 250 kr.

Indmeldingsformular